Etter en ID-kontroll i foajeen, er jeg på vei opp med heisenLitt klam i håndflatene, men i god tid før møtet med Executive Vice President, kommer vi til 8. etasje. Videre gjennom et imponerende overbygg av glass, med kontorlandskap og møterom. Her, i den godt belyste korridoren, treffer jeg på kunstverket: Et ikonisk fotografi fra midten av 90-tallet. Betatt stopper jeg opp, og før jeg går videre deles det gledelige gjensynet på Instagram.

I «Untitled», fra 1995, iscenesetter den italienske kunstneren Maurizio Cattelan seg selv som hund. I denne fantasiverdenen avventer han sin herres kommando, og inntar ivrig positurene: «spill død» og «rull over».

Dette scenarioet utspilles i forkant av Kick-off-møtet, mellom betydningsfulle norske og sveitsiske forretningsfolk. Førsteinntrykket utlendingene får, kan gi nordmennene økt tillit ved salg av kompliserte produkter. Uansett fungerer det interessante kunstobjektet som en samtaleåpner. Men uten bistand fra en kunstrådgiver kan foretakets kunstengasjement fort virke mot sin hensikt, ved at det signaliserer mangel på kulturell kapital.

Janet Echelman lager dynamiske skulpturer i det offentlige rom. Skulpturene hennes reagerer på naturkreftene slik som vind, vann og lys. Echelman kombinerer gammelt håndverk og materialer med cutting-edge teknologi.

En fremtidsrettet kunstsamling utfordrer betrakterne, skaper et stimulerende arbeidsmiljø, og assosieres med ambisjonsrike verdier. Samtidskunsten signaliserer også at foretaket er imøtekommende overfor nye, internasjonale og ukonvensjonelle impulser.

I en kunstverden under stadig forandring, er det smart å lytte til sentrale aktører. Råd og tips fra kuratorer, museumsansatte, kunstnere, gallerister og kunsthistorikere er svært nyttige når en skal bygge en legitim kunstsamling.

På plenen, utenfor NMBU, står “The cooling bag”. Den sprøytelakkerte bronseskulpturen forestiller en kjølebag, og er laget av den dansk-norske kunstnerduoen Elmgreen og Dragset. Den er del av en serie på ti verk, plassert ulike steder i verden.

En kunststrategi innebærer at foretaket går helhjertet inn for å forstå samtidens kunstnere, og det er tidkrevende. Siden de fleste nordmenn ikke har lært mye om kunst på skolen, er sosialiseringen – som Pierre Bourdieu beskriver i boka «Distinksjonen – en sosiologisk kritikk av dømmekraften» – sentral for å bygge en persons interesse, og dypere forståelse av kunst. 1Pierre Bourdieus, «Distinksjonen – en sosiologisk kritikk av dømmekraften», s. 223: Et individs eller en samfunnsgruppes forhold og innstilling til det estetiske, og visuell kunst, kan forklares ut i fra samfunnsmessige forhold, mer enn medfødte egenskaper og talent

Foretakets kunstengasjement blir først troverdig når det inneholder aktiviteter slik som:
• Foredrag • Omvisninger • Leasingavtaler • Commissions • Utsmykninger

De innvendige glassveggene på Norges handelshøyskole er dekorert av bergenskunstneren Kurt Johannessen. Han utforsker – med en humoristisk undertone – grensene mellom symboler, installasjon og performancekunst.

Ved å utvikle kunstforståelsen, f.eks. ved deltakelse på galleri-, atelier- og museumsbesøk, forankres bruken av penger på visuell kunst internt blant bedriftens ansatte. Firmaet Artsync har erfaring med å utarbeide, samt forvalte samarbeidet mellom seriøse kunst- og næringslivsaktører.

Artsync Kunstrådgivning tilbyr:
(1) Arrangement for ansatte og kunder
(2) Innkjøp av enkeltverk
(3) Leasingavtale kunstverk
(4) Masterpices/kanoniserte kunstverk
(5) Stedspesifikk kunst/utsmykningsoppdrag