oscar_reutersvard-impossibl

Velkommen til KunstGunst

KunstGunst er det Stavangerbaserte foretaket Artsync sin blogg. Artsync bistår næringsliv og private i å identifisere optimale kjøps- og salgsmuligheter i kunstmarkedet, samt utpensle forvaltningsstrategier med lang investeringshorisont.

Den visuelle kunstens muligheter blir stadig utvidet – følelsesliv og bevissthetsrom utforskes – ved hjelp av maleri, grafikk, performance, konseptkunst, body-, kinetisk-, foto-, internett- og video- og landskapskunst. Verdiøkningen i en kunstportefølje kan spesielt i turbulente tider, med Euro-krise og signaler om en double dip i verdensøkonomien, overgå den mer tradisjonelle forvaltningen av folks spare- og pensjonspenger.

Et kunstverk er en iøynefallende investering som potensielt gir en betydelig avkastning på mellom og lang sikt. Sammenlignet med aksjekjøp og såkalte risikofrie innskudd i banken er denne type kapitalplassering både mer dannende og berusende.

Å eie et kunstverk er mye mer givende enn å ha registrert et kjøpsbevis fra Oslo Børs på en VPS-konto hos verdipapirsentralen.

Den generelle interessen for kunst i Norge er fremdeles laber sammenlignet med våre naboland. Min påstand er at i nær fremtid vil dette endres og kunstinteressen vil øke. Denne positive utviklingen vil skje mye fordi en stadig større andel av befolkningen blir akademisk skolerte, og på lengre sikt vil den norske befolkningen oppnå en kulturellkapital på lik linje med våre svenske og danske naboer. To land hvor etterspørselen i kunstmarkedet er betydelig større enn her i Norge.

Omsetning norsk billedkunst 1985 - 2010 iht kunstavgift – kilde SSB og BKH
Grafen viser den norske utvikling i total, brutto omsetningen av kunst i henhold til den lovpålagte innbetalingen av kunstavgift (5 % for hvert salg, gjelder for kunstverk som selges for ≥ kr 2000).

Kunstmarkedet i Norge er i utvikling og vil endre seg. De unike kjøpsmulighetene som man kan observere i dagens nasjonale markedet vil bli vanskeligere å finne. Min tese er altså at det norske kunstmarkedet vil vokse, og at den økende interessen for kunst vil drive prisene.

En tommelfingerregel for alle som er interesserte i kapitalforvaltning burde være å ikke satse alt på ett kort. Å ikke legge alle eggene i samme kurv er den mest utbredte og fornuftige forvaltningsstrategien.

Ved å eksponere seg for flere typer aktiva reduserer man risikoen. En relativt lite risikoavers portefølje kan for eksempel bestå av 2/10 kunst, 2/10 aksjer og aksjefond, 3/10 eiendom og 3/10 i bankinnskudd samt statsobligasjoner.

Her i bloggen til Artsync finnes informasjon rundt prosessen frem mot beslutningene om hvilke kunstverk det er gunstig å erverve, samt begrunnelser basert på oppdaterte markedsanalyser. Sjekk nettgalleriet for inspirasjon og tips