knutaasdam_ds4-koro copy

Fengslende sosial skulptur

Knut Åsdams monumentale, arkitektoniske installasjon «DS4» består i hovedsak av betong og stålgjerder. Normalt brukes slike gjerder til å regulere tilgangen til et sted, men istedenfor å stenge noen ute skaper skulpturen et nytt, og uventet sosialt rom. Installasjonen står på baksiden av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – Kampus Gjøvik.
I Åsdams kunstneriske arbeid er gjerdene blitt forvandlet til en skulpturell figur, som legger til rette for sosialt samspill. Betongplattingen på ca. 20 m² fungerer som et samlingspunkt, hvor studenter og besøkende kan skue utover Hunnselva. Den fysiske og sanselige opplevelsen jeg får av installasjonen er sammensatt. Med første øyekast virker installasjonen enkel, nærmest subtil – med innordnede rektangulære rutenett.

Men når jeg beveger meg rundt skulpturen, og opplever den tredimensjonalt, får jeg en uforutsigbar fornemmelse. Stålgjerdene er satt på høykant, i ulike vinkler og i en stjerneformet struktur. Dette underfundige kaoset av geometriske figurer, får tankene mine til å fly. Prosjektet har fått tittelen «Migrasjon», det reflekterer et moralsk og samfunnsaktuelt tema, nemlig flyktningeproblematikken. Generelt assosierer jeg installasjonen med utsatte samfunnsgrupper, og deres sosiale og økonomiske sårbarhet.

Ifølge flere kunstteoretikere er det ikke lengre objektet som er avgjørende for om et kontemporært kunstverk er bra eller dårlig. Det som i økende grad vurderes er kunstnerens evne til å skape gode arbeidsprosesser og samarbeidsmodeller, samt kvaliteten på relasjonene som oppstår. Denne sosiale vendingen i kontemporær kunstpraksis passer godt til utførelsen av utsmykkingsoppdrag i det offentlige rom. Kunst i offentlige rom (KORO) er svært bevisst ulike kunstteoretiske vinklinger, og i utsmykkingsprosjektene sine prioriterer de ikke nødvendigvis det håndverksmessige. Kunstnerisk virksomhet er et tankearbeid like mye som, eller mer enn en estetisk eller teknisk øvelse.1Trude Schjelderup Iversen: Critical Issues in Public Art – Offentlige samtaler om kunst og sammenhengene den inngår i. Kunst og Kultur nr. 4, 2016 [Internett], s. 247. Tilgjengelig fra: <https://www.idunn.no/kk/2016/04> [Nedlastet 12. januar 2018]. Skulpturen «DS4» er kraftfull og tankevekkende. Det er et arbeid som fungerer godt både visuelt, estetisk og personlig refleksivt. Muligens kan kunstverket åpne opp for en litt annerledes type samtale mellom studentene. 

DS4-skulpturen står utendørs, ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Gjøvik

«DS4» er en del av et samarbeidsprosjekt mellom KORO, ved seniorkurator Trude Schjelderup Iversen, og kunstner Knut Åsdam (f. 1968). Migrasjon-prosjektet er tredelt, og utgjør offentlige kunstverk realisert ved tre norske læresteder for høyere utdanning: Nord universitet, NTNU i Gjøvik og Høgskolen i Sørøst-Norge avdeling Porsgrunn. Knut Åsdam er en av Norges mest anerkjente kunstnere, og har stilt ut på steder slik som: PS1 MOMA, New York; Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris; Tate Modern og Britain, London; Boijmans van Beuningen Museum, Rotterdam – Nederland; Veneziabiennalen, Italia; Kunsthalle Bern, Sveits; Istanbulbiennialen, Tyrkia; Manifesta7, Italia; FRAC Bourgogne, Frankrike; MACRO, Italia; Samtidskunstmuseet, Oslo; Bergen Kunsthall; Moderna Museet, Stockholm og Screen City Biennial, Stavanger, blant andre.

Hvilket kunstverk i det offentlige rom er din favoritt? Ta et bilde og skriv litt om hvorfor det treffer deg. Send det til Ellen Marie Fodstad på e-post: emf@koro.no KORO deler bildene på Facebook, Instagram og koro.no – og til sammen blir de en fortelling om vårt forhold til kunst i offentlige rom.” 

Prosjekt: Migrasjon og arkitektur
Kunstner: Knut Åsdam
Ferdigstilt: Pågår, bokutgivelse i 2018
Kurator: Trude Schjelderup Iversen
Program: Kunst til statlige nybygg (KORO)

Annonse