Art Sync Stavanger kunstomvisning

Det umuliges (samtids)kunst

Foretaket Artsync bidrar til økt samarbeid mellom næringslivet og kunstmiljøene. Den engelske termen ART omfatter flere kunstgrener blant annet visuell kunst, mens betegnelsen SYNChronize – ifølge Kunnskapsforlaget – kan bety både å koordinere, skape samtidighet og å få maskindeler til å arbeide i takt. Artsync oppsøker bedrifter i Stavangerområdet for å tilby rådgivnings- og leasingstjenester. Låneordningen for kunst kan hjelpe bedrifter med å legge bak seg eventuelle kulturelle barrierer, senke skuldrene og tillate seg å være nysgjerrige. Kunstrådgiveren kan også identifisere passende kjøpsmuligheter – fra etablerte, såvel som nyutdannede kunstnere.

Visuell kunst kan bygge intern stolthet, og ha betydning for hvordan et sted eller en bedrift blir oppfattet utad»

Kjartan Lindland, prosjektleder i Artsync

Statoil-caset. Norges største selskap benytter visuell kunst bevisst i sin  forretningskommunikasjon og omdømmebygging. Årlig kårer amerikanske Fortune verdens ti mest beundrede selskaper i kategoriene: samfunnsansvar, innovasjon m.m. I 2013 var Statoil ute av listene, men i 2011 ble de kåret til det sjuende mest innovative selskapet i verden, etter bl.a. Apple, Google og Amazon.

Art Sync _ omdomme- og kunstraadgivning - kommunikasjonsrådgivning, samtidskunst, kunstnerisk utsmykking og visuell identitet

Visjonen til konsernet er Crossing new energy frontiers og skulpturen av Olafur Eliasson er med å befeste selskapets identitet som nyskapende. Den 11 meter i diameter store skulpturen består av to klodeformede stålarmeringer, hvor den minste av kulene ligger inni den største. Klodene består av flere geometriske figurer med enkelte innføyde fargerike glassflater. Det monumentale verket utenfor selskapets hovedkontor gir assosiasjoner til f.eks. fysiske teorier, matematiske relasjoner og bærekraft. Metallskulpturen viser at visuell kunst kan formidle materielle egenskaper og immaterielle verdier – til både interne og eksterne stakeholders.

Kunststrategien til Staoil fremhever innovasjon samt setter framtidige, nyskapende løsninger i høysete. Videre formidler kunstprogrammet det høyteknologiske, kunnskapsintensive og innovative ved selskapet. Les mer om den banebrytende kunsten og arkitekturen på IT-Fornebu her.

Private midler i kunstnæringen
Artsync benytter dialogmøter som en viktig del av samarbeidsprosessen mellom skapende kunstnere og næringsliv. Dette for å unngå at kunstnerne skal oppleve å bli frarøvet sin frihet. Ved slike oppdrag er det selvsagt utfordrende å arbeide fullt ut kunstnerisk autonomt, men næringslivsaktørene skal strekke seg mot frikopling.

Tommelfingerregler blant kunstnere om å fornekte alle kommersielle verdier, og kun motta såkalte «nøytrale penger», er muligens utdatert. Årsrapporten til Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) viser at omsetningen i det norske kunstmarkedet har økt med rundt 20 % de siste årene. Norske kunstnere har da også ofte annet inntektsgivende arbeid ved siden av den kunstneriske virksomheten, og det offentlige ansetter bl.a. kunstnere ved å finansiere årsverk ved kulturskolene og den kulturelle skolesekken.

Virksomhetsidentitet, omdømmeutvikling og kunst
Påståtte verdier i en organisasjon, den gjeldende kulturen og sentrale ideer utgjør selve kjernen i arbeidet med å bygge et solid omdømme (Brønn og Ihlen, 2009). Virksomheten burde stille seg selv noen vesentlige spørsmål før tar i bruk kunst i strategi- og kommunikasjonsarbeidet:

■ Hva er organisasjonens særtrekk?
■ Hvilke sosiale forpliktelser har virksomheten påtatt seg?
■ Hvordan kan vi best beskrive vår egen identitet?
■ Hva er de ansattes felles tilknytning?
■ Hva skal kommuniseres til hvem?
■ Hvordan oppfattes virksomheten nå?
■ Hvordan oppfattes virksomheten over tid?

Det er essensielt at det tidlig i arbeidsprosessen avklares om bedriftens verdier kan forankres i det potensielle kunstprosjektet, at samarbeidet kan fremstå helhetlig, og at prosjektet kan være gjensidig fordelaktig. Det er ofte ønskelig fra bedriftens side å både skape nye samt forsterke eksisterende assosiasjoner. Ved å undersøke overlappingen mellom de ulike assosiasjonene, måles samsvar mellom kunstuttrykk og næringsvirksomhetens identitet. Slike assosiasjonsundersøkelser er et relativt enkelt analyseverkstøy for å identifisere match eller mismatch.

Bestill-naa-Art-Sync-knappVisuell kunst kan påvirke virksomhetens omdømme i riktig retning. Bestill et uforpliktende møte med en av våre rådgivere.

Kilder: (1) Brønn og Ihlen, 2009: «Open or Introvert – The building of organisations’ reputations» (2) Røyseng 2007, «Den gode, hellige og disiplinerte kunsten – forestillinger om kunstens autonomi i kulturpolitikk og kunstledelse» (3) Skard, 2010: «Communication effects in sponsorships – an assessment of how different communication strategies can enhance incongruent sponsorships»