We all have good taste, Margrethe Aanestad

Kunst på arbeidsplassen

Kunstner Margrethe Aanestad har laget flere stedsspesifikke kunstverk til Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger.

Tematisk handler arbeidene til Aanestad om tegn, symbol og idéverdener – om styrken og rommet i det abstrakte – om energi og karakter i materialer, teknikk og form. Dette utforskes gjennom et abstrakt formspråk, hvor nyanser, spor og egenart, i det enkelte individuelle verk er viktig. Kunstverkene kan forbindes med ytre, fysiske egenskaper, men også med det immaterielle.

Artsync v/Kjartan Lindland er tilknyttet som rådgiver i forbindelse med gjennomføringen av kunstprosjektet. Kunsten skal både virke inspirerende, og avspeile fakultetets langsiktige mål og identitet: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr flere utdanningsløp hvor teknologi og realfag står i høysetet, videre har fakultetet en sterk forskningsprofil, med internasjonale forgreininger.

Kunstopplevelser på jobben
I kunstnerskapet til Margrethe utfoldes tegn og symbol som romlige uttrykk. Med sitt abstrakte formspråk skaper Aanestad tankevekkende, skulpturelle malerier, tegninger og installasjoner. Arbeidene hennes har en taktil stofflighet, en legemlig omtanke ved seg. Kontrastene; skildringene av det synlige og usynlige, det fysiske og det immaterielle, skaper en egen spenning.

De innrammede maleriene, som fordeles i kontorlokalene, skal ha en sammenheng, og spille på hverandre”

-Margrethe Aanestad, kunstner

Den Stavanger- og New York-baserte kunstneren Margrethe Aanestad (f. 1974) har laget serien A Poem for the Elements (2016) som henger på Universitetet i Stavanger, nærmere bestemt i Kjølv Egelands hus på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Maleriene spenner fra eteriske, lette, sarte akvareller, via tunge, svarte skyer av blekk, til stramme grafiske former.

Margrethe Aanestad er medstifter av det kunstnerstyrte visningsstedet Prosjektrom Normanns, samt medeier og medgrunnlegger av det kreative fellesskapet Erfjordgata 8, i Stavangers østre bydel. Hun har flere års erfaring fra deltakelse på internasjonale kunstmesser og utstillinger. Av utstillinger Margrethe har vært med på omfatter bl.a. separat- og gruppeutstillinger på: Høstutstillingen på Kunstnernes Hus; Another Space, København; Interno 4 i Bologna, Italia; Untitled Art Fair, Art Basel Miami; Dimensions Variable, Florida og Open Source Gallery i New York. Kunstneren har solgt arbeider til kunstsamlere i Peru, Canada og USA, og har hatt offentlige utsmykningsoppdrag, samt laget utsmykninger for det private næringsliv.

Aanestad-kunst-studio-atelier-arbeid
Foto: Margrethe Aanestad – Prosjektrom Normanns, Erfjordgata 8, Stavanger

Margrethe Aanestad, som har erfaring fra andre stedsspesifikke kunstprosjekter, sier hun vil lage kunstverk ment for lokalene hvor de vises. I dette tilfellet: ny kunst til Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger, Kjølv Egelands hus.

Kunstkomiteen på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Med en helhetlig kunststrategi gis de ansatte muligheten til å utvide horisonten sin, og tenke nytt. Fakultetets kunstkomité, har i samarbeid med Artsync, identifisert en kunstner, og et kunstnerskap, man oppriktig ønsker å bli bedre kjent med. 

Kjartan Lindland, prosjektleder i Artsync, har vist en god kombinasjon av ledelsesmessige og kreative ferdigheter”

-Kunstkomiteen ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Forskning viser at de ansatte trives bedre på jobben med selvvalgt kunst. Jamfør podcasten fra NRK Kulturhuset 1Ny britisk forskning tallfester at de ansatte jobber 30 prosent raskere når de har selvvalgt kunst og planter på kontoret. og med internasjonal, kontemporær kunst på veggene signaliserer fakultetet – inkludert studentene – at de er beredt på å utvide horisonten og tenke nytt. Med bestillingen, av det stedsspesifikke kunstprosjektet, tar fakultetet del i og får et spennende innblikk i den lokale kontemporære kunstnerens tenkemåte og arbeidsmetoder.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger har om lag 2800 studenter, og 280 ansatte, fordelt på fem institutt.

Er du interessert i å vite mer om hvordan, og hvorfor samle på kunst? Artsync kunstrådgivning tilbyr bedrifter og privatpersoner faglig rådgivning i forbindelse med utsmykningsprosjekter, og innkjøp av kunst. Det kan være vanskelig å tolke kontemporær kunst, men ved å bruke sanseregisteret, lytte og se, kan man opparbeide seg en forståelse for hva nye generasjoner kunstnere er opptatt av. Vår tids kunstproduksjon gjenspeiler ofte samfunnet, eller tiden og stedet det blir til i.

Firmaet Artsync i Stavanger har erfaring med å utarbeide helhetlige kunststrategier for virksomheter og organisasjoner. For mer informasjon kontakt kjartan@artsync.no

Artsync offers professional advice and consultation services for the commissioning and purchasing of art to both public and private institutions and individuals. For more information contact kjartan@artsync.no

Fotografiene i bloggposten er gjengitt med tillatelse fra kunstneren.