Mitt møte med denne kunsten var på en MoMA-utstilling i New York. Jeg var 21 år gammel, og hadde aldri sett noe lignende før. Kontrasten til den abstrakte ekspresjonismen samt Pop Art’en jeg var kommet for å se (trodde jeg) var formidabel.

Fra mye fokus på overfølsom abstrakt kunst falt den noe provoserende intellektualiserende, nærmest arkitektonisk, matematiske kunsten til LeWitt i smak. De digre veggtegningene og kubeinstallasjonen gjorde betydelig inntrykk. Denne konseptkunsten var noe helt annet enn den maleriske action estetikken, og silketrykkene til de amerikanske 68-erne, samt readymades’ene av europeiske dadaister som hadde opptatt mye av tia mi siste halvåret på Kunstskolen i Bergen (KiB).

I konseptuell kunst er det ideen eller begrepet som er viktig

-Sol LeWitt og Gustav Metzger

Kunsten formidlet mystikk og intelligens.
Videre bidrog dette kunstverket til min personlige utvikling og selvforståelse, samt postmoderne, mindre høytsvevende, filosofiske kontemplasjon og sunne introspeksjon. Jg har tross alt endt opp som en siviløkonom og project controller…

Konseptkunst – utstilling av Sol LeWitt. I klinsj med abstrakt ekspresjonisme og Pop art.

Til syvende og sist blir ikke den skapende kunstneren alene. Betrakteren bringer verket i kontakt med omverdenen, ved å avkode og fortolke dets indre kvalifikasjoner, og bidrar derfor med sitt til den skapende handlingen

-Marcel Duchamp, readymade-kunstens far

Sol LeWitt, Serial Project #1 (ABCD) Foto: Kjartan Lindland, New York 2001
Kube-installasjon, Sol LeWitt – ‘Incomplete Open Cubes’
Sol-Lewitt-Kivik-Art-Center
Tekst og foto: Kjartan Lindland, siv.øk. NHH  Video: Petty (CC-BY-2.0-nl), via Wikimedia Commons