Myten om at prisen på et kunstverk stiger så fort kunstneren ligger under torva, kan vise seg å være overdreven. En undersøkelse utført av Blouin Artinfo indikerer at antallet kunstverk til salgs etter kunstnerens død, vokser raskere enn prisen. Undersøkelsen tar for seg 500 bestselgende kunstnerne i det globale auksjonsmarkedet.

Tilbudet i markedet vokser altså mer enn etterspørselen rett etter bortgangen, og markedet klarer derfor ikke å holde tritt med mengden kunst tilbudt på salgsauksjoner o.l. Men etter som tiden går kan denne trenden snu, og tilbudet reduseres samtidig som prisene stiger. Markedsaktørenes visshet om at ingen flere nye kunstverk vil bli skapt, og lagt ut for salg, er en viktig forutsetning for verdivurderingen av en kunstners oeuvre.

Det er en fin balansegang mellom knapphet i markedet og overdreven markedsaktivitet. Antallet kunstverk skapt gjennom et liv, og dermed antallet verk som potensielt kan nå markedet, har mye å si for fremtidige auksjonsresultater. For mye knapphet kan føre til at markedsaktiviteten blir så svak at de få kunstverkene som er i omløp nærmest blir illikvide, og at potensielle samlere ikke får den rette stimuli. På den andre siden kan det å oversvømme markedet med kunstverk true kunstnerskapets markedsposisjon og verdighet, særlig blant kolleger og kunstkjennere. En rekke andre faktorer påvirker også hvordan prisene utvikler seg posthumt: generelle markedsforhold, kunstnerens alder på tidspunktet for dødsfallet, hvor produktiv han eller hun var, og annonserte planer for hvordan boet vil bli ivaretatt. Edvard Munch f.eks. testamenterte hovedparten av sine verk til Oslo kommune.

Caseanalyse Cy Twombly
Den amerikanske kunstneren Cy Twombly (1928-2011) tilhører samme generasjon som Robert Rauschenberg og Jasper Johns, samt kunstretningen abstrakt ekspresjonisme. Twombly gjorde karriere i sine unge år, og er hyllet som en av de beste kunstmalerne i siste halvdel av 1900-tallet. Etter hans død har dog interessen for kunstneren økt betraktelig. Og samtidig som det settes prisrekorder i auksjonsmarkedet for de uttrykksfulle kunstverkene, blir en større utstilling med Twombly vist på Centre Pompidou. Den retrospektive utstillingen på Pompidou-senteret er satt sammen av lån fra offentlige og private samlinger over hele verden. Nok et eksempel på at stor kunstnerisk kreativitet belønnes posthumt. Utstillingen, på det prestisjetunge museet i sentrum av Paris, står til 24. april 2017.

Av Twomblys ti høyeste noteringer på kunstauksjon er halvparten blitt gjort etter 2011, året kunstneren døde. Samtlige av disse kunstverkene ble klubbet til en verdi over 100 millioner kroner. De to største auksjonshusene i den vestlige verden; Christie’s og Sotheby’s, som har vært i bransjen i over 300 år, nyter godt av kunstnerens stigende posthume popularitet. I diagrammene under vises markedsutviklingen mht. Cy Twomblys kunstverk omsatt på auksjon: (1) årlig omsetning, (2) antall kunstverk lagt ut for salg og (3) gjennomsnittlig pris.

Stiftelsen Cy Twombly Foundation kontrollerer største delen av kunstnerens livsverk, eller oeuvre. Dette forklarer den nøkterne utviklingen i antall kunstverk lagt ut for salg dvs. at den midterste grafen ikke stiger mer enn den gjør. Videre kan også veksten i omsetning og pris (graf 1 og 3) forklares av opprettelsen av en egen Cy Twombly-stiftelse. Verdien på kunstverkene øker fordi kunstsamlere og museum verden over, som gjerne mangler et masterpiece signert Cy Twombly i samlingen sin, innser at ingen flere kunstverk vil bli skapt, samt at stiftelsen mest sannsynlig aldri vil legge ut noe for salg. Elementær markedsøkonomi tilsier at begrenset tilgang på ressurser gir knapphet, og økning i pris. Det var Hr. Twombly selv, da han fremdeles var i live, som fastsatte stiftelsens vedtekter.

Promoteringsvideoen til Sotheby’s fra november 2015:

Cy Twomblys «Uten tittel (New York)» fra 1968 ble solgt for rundt 310 millioner kr på Sotheby’s-auksjonen.
Fotografiet øverst i bloggposten er av landskapsmaleriet: «Paesaggio», malt av Cy Twombly i 1986. Kilde: By Matroriva (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons