Formålet med konseptet Own Art, er å stimulere det unge samfunnslag til å interessere seg mer for samtidskunst. Nok til å kjøpe, samt begynne å samle kontemporær kunst.

Own Art konseptet oppstod i England, og der nede er prosjektet en suksess både for unge kunstnere og kunstinteresserte. Lanseringen av konseptet Own Art her i Norge 6. desember 2011 vil potensielt bidra til å gi kunstmarkedet en boost.

Ordningen tilbyr rentefrie lån for kjøp av norsk samtidskunst – i første omgang på Kunstnerforbundet i Oslo. Om det blir populært gjenstår å se. Kulturdepartementet har kun satt av kr 200 000 til prøveordningen.

  • Kreditten opprettes gjennom Kunstnerforbundet
  • Avtalen innebærer 10 måneder rente- og gebyrfritt lån
  • Øvre grense for det rentefrie kunstlånet er satt til kr 20 000
  • Øvre aldersgrense for å delta er 35 år

Kilde: Bankpartneren til Art & Business Norway, Nordea Bank

Kulturdepartementet meddeler at den rentefrie finansieringen av kvalitetskunst kan bli mer omfattende i neste omgang, og da vil flere utsalgssteder kunne bli medlemmer. Trolig ønsker flere aktører å bli en del av ordningen, som jo subsidierer etterspørselssiden. Les mer om Own Art- lanseringen på nettstedet Art & Business