Artsync Software er en norskutviklet IT-løsning for kunstformidling og medlemshåndtering. Web-/app-løsningen er enkel å ta i bruk, og brukes av kunstforeningene til å organisere digitale kunstutstillinger, utlodninger og andre typer arrangementer.

Brukeropplevelse og universell utforming er satt i høysetet når vi utvikler en programvare for kunstforeningene. IT-løsningens administrasjonsside inneholder allerede et enkelt økonomiverktøy for kassereren, og i 2021 planlegger vi å rulle ut en betalingsløsning for medlemmene. Videre er datasikkerhet viktig for oss. Alle nye kunder inngår en databehandleravtale med Artsync Software. Avtalen sikrer at personopplysninger blir behandlet i samsvar med regelverk og GDPR.

Koronapandemien har påvirket og endret kunst- og kulturtilbudet drastisk det siste halvåret. Flere sosiale arrangement, slik som omvisninger, temareiser og foredrag er blitt avlyst. Pandemien påvirker også innkjøpet av kunstverk til utlodninger, samt utsmykkingsoppdrag. Nye tall fra BKH bekrefter en dramatisk nedgang i salget av kunst i Norge.

Artsync er en pådriver i utviklingen og bruken av smarte, digitale løsninger. Vi jobber videre med å tilpasse kommunikasjon til den enkelte, og styrke de personlige relasjonene. Kunstforeningen vil med det digitale verktøyet skape et solid kontaktpunkt mellom styret/ledelsen, medlemmer og interessenter.

Medlemssystemet Artsync Software gjør kommunikasjonen med medlemmene både sikker, enkel og rask. Kunstforeningens ledelse – som i stor grad består av frivillige – frigjør dyrbar tid, slik at de kan konsentrere seg om den viktige jobben med å videreutvikle foreningen, i en vanskelig tid –med restriksjoner og tiltak mot spredning av viruset.

Om oss • Demo kunstforening

Løsningen inneholder:
• 100% digital og cloud basert løsning for kunstforeninger o.l.
• Self service, både kunstforeninger og brukere kan opprette seg selv
• Responsiv webløsning og PWA app for Android og Apple IOS
• Hver kunde (kunstforening) kan tilpasse egen løsning, inkl egne menyvalg og eget innhold, egne kategorier m.m.
• Bredt bruksområde ikke bare kunstforeninger (f.eks Reidar Berge museet som bruker løsningen som en «beholdningsoversikt» og har opprettet egne kategorier for hele samlingen for enkelt å kunne ta ut rapporter på type, årstall, utforming og så videre.)
• Høyt rangert i Google søkemotor algoritmer

Nøkkelfunksjonalitet:
• Medlemsregister
• Visning av kunst (inkl. kategorisering, egne metatags etc.)
• Meldingstjeneste/kommunikasjon til medlemmer
• Aktivitetsoversikt
• Fremheving av kunstnere
• Enkel økonomioversikt
• Automatisk betaling av medlemskontingent (planlagt)
• Privat pålogging, ev. via Google eller Facebook

Ved å velge login/signup så kan man registrere en bruker og registrere en kunstforening – da kan man utforske admin-siden av løsningen. 
Kampanjepris: 99 kr/mnd.*1Tilbudet gjelder ut 2021, betinget at man inngår en avtale før 18. desember 2020

Beste hilsen
Trond og Kjartan

Kunstverket i toppen av bloggen: Audun Alvestad, ‘Yellow Cab Driver’, 2018. Courtesy of Kristin Hjellegjerde.

Annonse: