Den nye Survey of Global Collecting – en markedsrapport som omhandler det globale kunstmarkedet – viser økt likestilling mellom kvinnelige og mannlige kunstnere. Datainnhenting og analyser er utført av UBS, et anerkjent forvaltnings- og finanshus.

Verdens kunstsamlere har ifølge UBS-analytikerne, et økt fokus på kvinnelige kunstnere. Andelen verk laget av kvinner, inkorporert i kunstsamlinger, har steget fra 33% i 2018, til 42%  i 2022. En utslagsgivende årsak til utviklingen er millenniumsgenerasjonen. Disse relativt ferske kunstsamlerne, gjerne i 40-årsalderen, viser interesse for kunstnerne som fanger opp tendenser i vår samtid. På spørsmål om betydningen rundt kjønn og kunstkjøp, svarer Millennials at dette har liten eller ingen betydning.

Separatutstillingen «Death and the Maid» av Cecily Brown, vises på The Met 4. april – 3. desember 2023

Samtidig antyder også undersøkelsen at unge samlere er mer bevisst kjønnsulikhetene som har preget kunsthistorien. Og at de er opptatt av å ha en kjønnsbalansert kunstsamling. Kunstmuseene er også pådrivere i å balansere den kunsthistoriske kanonen, og å fremme kvinners kunstneriske betydning. De siste åras dreining mot økt kvinnelig representasjon i museumsprogrammene, og statistikk mht. museumsanskaffelser, bekrefter dette.

Videre påpeker UBS at det er mye markedspotensial for kvinnelige kunstnere, fordi verkene deres er gode, mens prisene deres fortsatt er satt mye lavere enn mannlige kollegaer. Ifølge UBS-rapporten opplever galleristene i primærmarkedet, økt salg av kvinnelige kunstnere. Gallerister med over 80% representasjon av kvinner, økte salget med 21%. Mens gallerier med færre enn 20% kvinnelige kunstnere i stallen stagnerte – og har synkende salg, år for år. 

Auksjons- og sekundærmarkedet er derimot fremdeles dominert av mannlige kunstnere. I tidsrommet 2008–2022, stod kvinnelige kunstnere for kun 3,3 % av omsetningen i auksjonsmarkedet. Dette ifølge The Burns Halperin Report. Men det finnes unntak: britiske Cecily Brown (f. 1969) opplever stor etterspørsel, både i primær- og sekundærmarkedet.

Kunst og finans
Markedsanalyse 2011–2022: Prisutvikling, omsetning, og antall verk lagt ut for salg

Historisk har den kunstneriske praksisen til kvinner blitt betraktet som mindre viktig. Kvinnene har tendert mot samfunnsbaserte og nære prosjekter – som inkorporerer assemblage, tekstiler og andre håndverksbaserte medier. I motsetning til denne noe muligens kontemplative praksisen, har markedet foretrukket mannlige monumentale, storskalaverk, samt verk  fra den gamle, mannsdominerte kanon. Dette er i endring, og man ser fremveksten av en ny, sterk trend.

📷 Courtesy: ptw.studiowork, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons and Masterworks, www.masterworks.com