Kunstneren bak lys-installasjonen er Henning Klungtvedt. Han er masterstudent på Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB)
«Hypertension», Henning Klungtvedt 2014. Foto: Artsync

F5 IT er et teknologiselskap som leverer systemutvikling, nettverks- og sikkerhetstjenester samt rådgivning. Et sentralt mål for selskapet er å ha en frisk og annerledes tilnærming til framtidige utfordringer innen informasjonsteknologi. IT-selskapet inviterte derfor med seg sine ansatte og kunder til Stavanger kunstmuseum for å se Article biennale-utstillingen, produsert av i/o/lab Senter for Framtidskunst.

Kunstarrangementet, som var i regi av Artsync, er en del av F5 IT sin helhetlige kunststrategi. Fra før har daglig leder, Trond Furenes, kjøpt inn det elektroniske kunstverket «Hypertension». Installasjonen lyser opp i entreen, og er blitt et særtrekk ved hovedkontoret til F5 IT på Forus. Les mer om kunstverket på contemporaryartstavanger.no
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
BIENNALE FOR ELEKTRONISK OG USTABIL KUNST
Kunstevent for F5 IT sine forbindelser, med følge. 

Hva: Article Biennalen 2015 –  i/o/lab
Når: Onsdag 18/2 kl. 20–22.30
Hvor: Stavanger kunstmuseum
Kunde: F5 IT

I. Googlesniffer og syntetisk biff
The NANO Supermarket. Designer: Lloyd Alberts
«The NANO Supermarket», Lloyd Alberts. Omvisning med kurator Hege Tapio, i/o/lab

I en mulig fremtid kan nanoteknologi brukes til å lage syntetisk mat, og til å skaffe oss like god luktesans som en hund. Med Google-briller på nesen kan kilden til lukten identifiseres på avstand, og visualiseres via brillens innebygde dataskjerm.

 II. DNA-analyse og personvern
Stranger Visions av Heather Dewey-Hagborg. Omvisning med kurator Hege Tapio v/i/o/lab Senter for Framtidskunst
«Stranger Visions» av Heather Dewey-Hagborg. Omvisning med kurator Hege Tapio, i/o/lab Senter for Framtidskunst

Basert på materiale funnet på gata – slik som; tyggi, hår og sigarettsneiper – har kunstneren fremskaffet DNA-et til fremmede mennesker. Kunstneren har videre, basert på det kartlagte arvestoffet, laget 3Dutskrifter av ansiktene.

III. Filosofiske aspekter ved vitenskapen
"Latent Figure Protocol" av Paul Vanouse. Omvisning med kurator Hege Tapio
«Latent Figure Protocol» av Paul Vanouse. Omvisning med kurator Hege Tapio, i/o/lab Senter for Framtidskunst

I dette eksperimentet finjusterer kunstneren Paul Vanouse DNA-et for å visualisere evighetssymbolet. Det organiske kunstverket, som ligger under mikroskopet og gjengis på TV-skjermene, forvitrer etter en kort stund.

Ved omvisningens slutt forflyttet vi oss til museets glasskuppel. F5 IT sine forbindelser – med følge – ble servert forfriskende drikke og lokal råkost med dipp fra Måltidets hus, Ipark.

Stavanger kunstmuseum MUST – Article biennalen 2015
Stavanger kunstmuseum, Article biennalen 2015 – F5 IT og Artsync

Vil du vite mer om Artsync sitt konsept vedrørende tilrettelegging for næringslivsaktørers kunstopplevelser, samt etablering av en egen kunstsamling? Ta gjerne kontakt med kjartan@artsync.no