Norske virksomhets- og eiendomssjefer benytter seg mer aktivt av kunst.1Kilde: “Privat kulturfinansiering i Norge 2013″, Anne-Britt Gran – utgitt av Arts & Business Norway Det er flere gode grunner for eiere og utbyggere å ta i bruk helhetlige kunststrategier:

■ Kunststrategien styrker omverdenens oppfattelse av stedet.
■ Ved å integrere visuell kunst blir eiendommen mer attraktivt.
■ Eier får synliggjort at trivsel vektlegges.
■ Samtidskunst signaliserer fremtidsrettethet og innovasjon.
■ Kunst stimulerer læring og kreativ vekst.
■ Skulptur- og installasjonskunst er visuelle identitetsmarkører.

Kjartan Lindland Art Sync - visuell kunst, kultur, omdømmebygging, omdømmeutvikling
Figur: Kunst og kultur er en integrert del av virksomhetsutviklingen

Det private næringsliv sin økte bruk av kunst omhandler hvordan man i ytterligere grad kan åpne kunsten for omverdenen, samtidig som en respekterer dens rett og forpliktelse til å være noe for seg selv: dens autonomi2“Kunstnerisk Kapital” – en uutnyttet ressurs. Et eksplorerende forprosjekt om billedkunstens forhold til omverdenen, Jostein Gripsrud et al. 2006 Visuell kunst kan bygge intern stolthet i en organisasjon, og den gjensidige utvekslingen av fordeler har betydning for hvordan det private næringsliv blir oppfattet utad.

Kunstnernes ferdigheter innen kreativ historiefortelling, strategisk bruk av sansene, design og billedspråk gir den private sektoren helt nye tilnærminger til innovasjon.3Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO), Danmark www.cko.dk  Samarbeidet er nøkkelen til å skape konkurransefortrinn som gir virksomheten og stedet merverdi. Kreativiteten bidrar til at nordiske bedrifter kan konkurrere på mer enn pris.

Logic will get you from A to Z. Imagination will get you everywhere”

-Albert Einstein

Kunststrategien tilfører planarbeidet en ekstra dimensjon.
Visuell kunst burde alltid inngå i planene når næringsparker, bolig- og industriområder prosjekteres. En by- og tettstedsutvikling med samtidskunst på laget gir folk bedre tilgang til kultur samt bevarer vår egen generasjons kulturarv.

Firmaet Artsync utformer og implementerer kunstneriske tiltak på strategisk og operasjonelt plan. Samarbeidet mellom nærings- og kunstlivet på Sør-Vestlandet skaper positive synergieffekter. At de ansatte slipper å ferdes i “visuelle ørkener” skaper arbeidsglede og stolthet overfor arbeidsplassen.

Bildet under er av konsulentselskapet KPMG sitt nye hovedkvarter i København. Bygningen er tegnet av arkitektfirmaet 3XN, og lysinstallasjonen Double Exposure Blue i hovedinngangen er laget av kunstneren Jeppe Hein. KPMG sine verdier formidles via byggets arkitektur og visuelle identitet – foto: jeppehein.net

Jeppe Hein, Double Exposure Blue, 2011 (hovedindgang). Foto: http://www.jeppehein.net/pages/project_id.php?path=publics&id=174
Foto: “Double Exposure Blue” 2011, gjengitt med tillatelse

Er du klar til å ta i bruk kunst og kultur? Ikke overlat kunstinnkjøpet til tilfeldighetene – dra nytte av en kunststrategi tilpasset din virksomhet eller byggeprosjekt

Les mer om det Stavangerbaserte firmaet Artsync sine tjenester innen visuell kunst, steds- og omdømmeutvikling.

I videoen under, forklarer kunstneren Jeppe Hein hvordan han løste oppgaven med å integrere lys-installasjonen i KPMG-byggets foajé, inngangsparti og fasade. Kunstneren filosoferer også rundt samarbeidet med kunstrådgiverenIn Situ, arkitektene i 3XN, samt gjør seg opp noen tanker om hvordan han kom ut av det med konsulentselskapets ledelse og ansatte4juristene, siviløkonomene og samfunnsviterne i KPMG Danmark.