Forskere ved Stanford har funnet ut at kreative, friske mennesker deler flere personlighetstrekk med psykisk syke enn med «normale» folk, i mindre kreative yrker. Sistnevnte gruppe kan med fordel ta i bruk kunst for å forsterke sine kreative sider.

Listen over anerkjente kunstnere med personlighetsforstyrrelser, adferdsproblemer, nerveproblemer og diverse psykiske plager er lang. Blant kreative kunstnergenier som antas å ha lidd av manisk-depresjon kan nevnes Michelangelo, Vincent van Gogh, Mark Rothko og norske Lars Hertervig (bildet).

Kunstnerne med psykiske lidelser ville muligens ikke kunne ha laget sine kanoniserte kunstverk uten. Sammenhengen mellom melankoli og kreativitet, samt kunst og galskap har opptatt mennesker helt siden antikken.

Kunst som alternativ psykologisk behandlingsform var et av hovedtemaene på høstens psykiatrikonferanse, Schizofrenidagene i Stavanger, arrangert av Psykopp. Kunstterapi kan gi psykiatriske pasienter en opplevelse av mestringsevne, økt selvtillit og livsglede (Tidsskrift for den Norske legeforening). Psykiateren Carl G. Jung, forkjemper av kunstterapi og elev av Sigmund Freud, oppfordret sine pasienter til å bruke farger fordi han mente dette ville hjelpe dem å uttrykke noen av de dypere delene av psyken sin. Jungiansk psykologi vektlegger underbevissthetens dynamikk, balansegang og harmoni.

Forskere ved Stanford har funnet ut at kreative, friske mennesker deler flere personlighetstrekk med psykisk syke enn med «normale» folk i mindre kreative yrker. (Sistnevnte gruppe kan med fordel ta i bruk kunst for å videreutvikle sin indre dialog.)

Skogtjern, 1865. Lars Hertervig (1830–1902) Nasjonalmuseet (kjøpt i 1914)

I nettgalleriet kan du se bl.a. det grafiske verket «Avhengighetsangst», av Hanne Borchgrevink