Maleren og grafikeren Knut Rumohr (1916–2002) hører til etterkrigsårenes, norske nonfigurative strømninger. Han representerer det abstrakte maleriets gjennombrudd på 1950- og 60-tallet.

Frem til ca. 1950 malte Knut Rumohr figurativt, dvs. det som ble malt skulle forestille noe og ha rot i virkeligheten. Senere utviklet han maleriet i en annen retning. Han var en av pionerene som var med å utvikle den norske malerkunsten mot det abstrakte. De ekspressive landskapsmaleriene til Rumohr vitner om en personlige dialog med den vestnorske naturen. Rumohrs malerier og grafikk er del av en egen epoke i norsk kunsthistorie. Epokens utviklingslinje betoner det sublime i den norske landskapsmaleritradisjonen. Tradisjonelt hadde det figurative landskapsmaleriet vært hovedfokuset hos de fleste norske billedkunstnere.

Med utgangspunkt i vestnorsk natur, malte Knut Rumohr ekspressive landskapsabstraksjoner, dekorative arbeider og kartonger til vevde tepper. I nært samarbeid med tekstilkunstneren Annelise Knudtzon, skapte han i 1950-årene en særegen dekorativ uttrykksform: komposisjoner og design for tepper og dekorative tekstiler. De tidligste verkene hadde stramme geometriske komposisjoner. Senere lagde de ryer, mer i slekt med Rumohrs nonfigurative landskapsmaleri. I årene 1956–1960, lagde han også utkast til scenografi.


KNUT RUMOHR – UTDANNELSE
Bergen Kunsthåndverksskole 1934
Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1935-1941 (Per Krogh og Olaf Willums)
Statens Kunstakademi 1938-1941 (Jean Heiberg og Georg Jacobsen)

SEPARAT- OG KOLLEKTIVUTSTILLINGER
Fra 1937 deltok han på en lang rekke separat- og kollektivutstillinger i Norge og i utlandet.
Han debuterte på Høstutstillingen i 1939.

MUSEER OG SAMLINGER
Nasjonalmuseet (34 verk), Norsk Kulturråd, Oslo Kommunes kunstsamling, Norges Bank, Lillehammer Bys Kunstsamlinger, Victoria and Albert Museum, London, Arkivmuseet, Lund, Gøteborgs Konstmuseum, Tønder Museum. Representert i en rekke faste samlinger i Norge og i utlandet.

STØRRE ARBEIDER
Hotell Viking, Hotell Continental, Kvikne Hotell, Sjøkrigsskolen, Dikemarks Sykehus, Høyanger Samfunnshus, Sogndal Gymnas, Lærdal Rådhus.

TEPPER
(vevet av Annelise Knutzon)
SAS Hotellet og diverse ambassader

UTSMYKNINGSKONKURRANSER
Stortingsbygningen og Håkonshallen. Kunstneren har også utført en rekke illustrasjonsarbeider og teaterdekorasjoner. Bl.a. til Riksteatrets oppsetning av Shakespeares Helligtrekongersaften (1955) og Fjernsynsteatrets oppsetning av Ibsens Gengangere (1978).

PRISER
Leikanger Kommunes Kulturpris 1985
Sogn og Fjordane Fylkeskulturpris 1998

LITTERATUR OG TV PROGRAMMER
Kunstnerens verker og hans arbeid er beskrevet i en rekke bøker og artikler, bl. a. ”Knut Rumohr” av Jan Askeland og Halvdan Ljøsne i 2000.
Hans kunst og arbeider er omtalt i TV-programmer, tidsskrifter og avisanmeldelser.
Kortfilmen/-dokumentaren Courtesy of the Rumohr Estate. Regi av Paul Tunge, 15 min. (2022).

Monumentalt maleri av Knut Rumohr – kunstnerisk utsmykking, Lærdal rådhus (1978) © nkl.snl

Se nettgalleriet for grafikk og malerier signert Knut Rumohr.