Amerikanske Jenny Holzer (f. 1950) er en fremtredende kunstner innen nykonseptualisme. Holzer jobber tekstbasert, og arbeidene er idiomatiske uttrykk som bevisst kan bety flere ting. Karakteristisk for Holzers kunst er hennes truismer – humoristiske floskler og tankevekkende slagord – setningene opptrer i en tilsynelatende sannferdig språkdrakt. 

Hennes provoserende og ladde erklæringer vises ofte i det offentlige rom. Fremvisningen av ordstrømmen – på opplyste skjermer og reklameflater, i monumentale installasjoner, samt projeksjoner på bygninger og andre strukturer – bærer preg av offisielle meldinger eller varsler. Holzer skaper slik et nytt refleksjonsrom, og kunsten kan virke provoserende i denne nye rammen. Innholdet i tekstene kan leses som poesi, feministiske kamprop eller politisk retorikk, og viser til forholdet mellom språk og makt. Holzer har også malt tekstarbeidene sine på lerret, som print på kondomer, hogget dem inn i marmorbenker, samt gravert dem i bronse- og aluminiumsplaketter.

Den tørrvittige observasjonen «ABUSE OF POWER COMES AS NO SURPRISE», er et av Holzers mest kjente, tidlige tekstbaserte verk.

Jenny Holzers «Truisms» var en del av Messages to the Public-utstillingen, på Times Square NYC i 1982.

I 1977, da hun var student på The Whitney Museums uavhengige studieprogram (ISP), begynte Jenny å samle på «one-liners». 22-åringen sorterte frasene i alfabetisk rekkefølge – delvis på spøk – men også som en respons på møte med lærestedets normative, akademiske forventninger. Deretter lagde hun billige plakater, og limte dem opp på tilfeldige gjerder, vegger og bygninger rundt om på Manhattan. Truisme-plakatene dukket først opp som anonyme broadsheets – altså i fullformat, likt seriøse papiraviser på den tiden. Senere, på begynnelsen av 1980-tallet ble hun et aktivt medlem av den kollektive kunstnergruppen Colab. Hun fullførte også en utdanning i grafisk design ved Rhode Island School of Design. I 1989 ble hun den første kvinnen som representerte USA på Veneziabiennalen.

Holzers tekstarbeider varierer fra selvinnlysende sannheter og overflødige påstander, til usannheter fremsatt av regjeringer og multinasjonale selskaper. En studie i maktmisbruk og massemedienes korrumperende kraft.

Jeg oppfatter Jenny Holzers kunstnerskap i relasjon til den svimlende mengden ord som omgir oss i informasjonsalderen. Hennes truismer og arkitektoniske grep, er visuelt slående – og kan muligens beskrives som bevissthetsprovokasjoner. Det har blitt påpekt at Holzers kunst avdekker hvordan massekommunikasjon påvirker vår virkelighetsoppfatning. Ved å låne virkemidler fra reklame, fanger hun tidsånden. Det 21. århundre er bl.a. preget av teknologigantenes datainnsamling for målrettet annonsering, brudd på personvernreglene, samt bruk av sosiale medier for å spre desinformasjon.

Jenny Holzer er både dagsaktuell og toneangivende – et forbilde for nye generasjoner kunstnere.

Verket «One-Liner» (2012) inneholder et utvalg tekster fra Jenny Holzers serie Truisms (1977–1979). I januar og februar 2024 vises det digitale verket på Bjoholmen, i Spangereid – Lindesnes.

Courtesy: Vassilij Gureev/Jenny Holzer Studio and Garry Trevithick, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons