Nicolas Party (f. 1980) er en sveitsisk billedhugger og maler. Han bor og arbeider i Brussel og New York, men er født i Lausanne. Arbeidene hans balanserer mellom det figurative og abstrakte. Han bruker ofte lyse, lekne farger. Dette kan knytte kunstnerskapet hans til ekspresjonisme og fauvisme. 

Mitt møte med kunsten til Nicolas Party fant sted på Kunsthall Stavanger i 2014. På det tidspunktet ble Party ansett som en stigende stjerne i kunstverdenen. Ti år har gått siden separatutstillingen på kunsthallen − et av flere høydepunkter etter revitaliseringen av institusjonen, som startet i 2013.

Nicolas Party utforsker det drømmeaktige og surrealistiske, og han lager ofte veggmalerier som en del av installasjonene sine. Kunstneren lot seg inspirere av Lars Hertervig da han malte veggmotivene i siddisbyen. Utstillingen med tittelen Landscape, var en hyllest til Hertervig og historien til Stavanger Kunstforening. 

Nicolas Party Uten tittel (Landskap) 2013. Akvarell på papir. Prisestimat; 70 000 dollar, solgt for: 237 500 dollar Foto: Courtesy of Phillips New York Auction, Spring 2020

KUNSTNERE UNDER 45 ÅR I SEKUNDÆRMARKEDET
Hiscox Artists Top 100 – 2024 edition (HAT 100) setter søkelys på trender i auksjonsmarkedet, og kunstverk produsert etter 2000. Ifølge rapporten til det globale risikostyring- og forsikringsselskapet, var fjorårets bestselgende kunstner – under 45 år – Nicolas Party1N.P. har en Master of Fine Art, ved Glasgow School of Art (2009), og Bachelor Fine Arts ved École cantonale d’art de Lausanne (ECAL) (2004). Nicolas Partys kunstverk omsatte for 20,2 millioner dollar på auksjon i 2023, etterfulgt av Matthew Wong (1984–2019) 16,5 millioner dollar, og Jadé Fadojutimi (f. 1993) 8,5 mill. dollar. Kategorien kunstnere under 45 år, utgjorde en stor andel (44%) av objektene som ble solgt i prisintervallet under 50 000 dollar. Videre viser den nye markedsrapporten, at denne kategorien kunstnerne stod for hele 39% av auksjonsmarkedet i 2023. Antallet nyere kunstverk omsatt på auksjon i 2023, skapt i 2000−2020-årene, har nesten doblet seg sammenlignet med 2019. HAT 100-rapporten ser nærmere på yngre generasjoner kunstnere omsatt på auksjon, samt de spekulative sidene ved samtidskunstmarkedet. «Flipping» av kunstverk er utbredt i dette sjiktet av primær- og sekundærmarkedet. Investorer kjøper et kunstverk hvor hensikten kun er å selge verket videre til en fortjeneste innen en relativ kort tidsperiode. Auksjonshusenes prisestimater og eventuelle budkamper, samt kjøpesummer blir ofte forsidenyheter, fordi det hele virker temmelig absurd for folk flest. Tradisjonelt har den såkalte frie kunstneren blitt fremstilt som antiborgerlig. Det har derfor vært en viss spenning mellom ideen om ekte kunst, og kunstmarkedets ominøse nødvendighet.

A wise man should have money in his head, but not in his heart”
Jonathan Swift (1667–1745)

Kuratoren i Stavanger visste å plukke riktig kunstner til riktig tid. En slik omfattende utstilling av den verdenskjente kunstneren, i en kuriøs by i utkanten av Europa, ville vært utenkelig i dag. Til gjengjeld er det malplassert å tilnærme seg kunsten utelukkende fra et økonomisk synspunkt. Samtidskunst kan være relevant og meningsfull, som et politisk, intellektuelt og sosialt verktøy for å adressere viktige saker. Kunst kan endre hvordan vi ser på livene våre. Utstillingen på Kunsthall Stavanger i 2014, var en enestående mulighet til å komme tett på Nicolas Partys kunst.

Artsync ble grunnlagt i 2011 som svar på en økende etterspørsel fra kunstsamlere og virksomheter etter diskrete og transparente tjenester innenfor kunstmarkedsrådgivning. Målet er at kunstsamlingen skal stå seg over tid, og beholde både sin kulturelle og økonomiske verdi.